×

THỰC ĐƠN

PABLO Cheese Tart

Premium Cheese Tart (Slice)

Đặt hàng

Chocolate Cheese Tart

Đặt hàng

Original Cheese Tart (Slice)

Đặt hàng

Original Cheese Tart

Đặt hàng

Premium Cheese Tart

Đặt hàng

Tea/Fruit Tea

Trà Ô Mai Mơ

Đặt hàng

Trà Dưa Hấu Mặt Trời

Đặt hàng

Trà Xanh Lệ Chi

Đặt hàng

Trà Cam Đào Nhiệt Đới

Đặt hàng

Trà Bá Tước

Đặt hàng

Olong - Alisan Kem Sữa / Olong - Alisan Milk Foam

Đặt hàng

Trà Nhài / Jasmine Tea Milk Foam

Đặt hàng

Trà Dâu Tây Nhật Bản / Japanese Strawberry

Đặt hàng

Trà Đào Cam Nhiệt Đới / Tropical Peach-Orange Tea

Đặt hàng

Trà Dưa Hấu Mặt Trời / Sunny Watermelon

Đặt hàng

Trà Xanh Lệ Chi / Lychee Mint Tea

Đặt hàng

Trà / Tea

Đặt hàng

Trà Ô Mai Mơ / Dry Apricot Tea

Đặt hàng

Coffee

Cafe Latte

Đặt hàng

Cafe Sữa

Đặt hàng

Bạc Xỉu

Đặt hàng

Cafe Cốt Dừa

Đặt hàng

Cafe Kem Mặn

Đặt hàng

Cafe Pablo Truyền Thống

Đặt hàng

Café Mocha

Đặt hàng

Cappuccino (Hot)

Đặt hàng

Cafe Milk Foam

Đặt hàng

Cafe Pablo Truyền Thống

Đặt hàng

Pablo Mini

Mini Chocolate Tart

Đặt hàng

Mini Matcha Tart

Đặt hàng

Mini Cheese Tart

Đặt hàng

Tea Milkfoam

Matcha Latte Kem Sữa

Đặt hàng

Trà Nhài Kem Sữa

Đặt hàng

Hồng Trà Kem Sữa

Đặt hàng

Olong Alisan Kem Sữa

Đặt hàng

Trà London Fog

Đặt hàng

Matcha Latte

Đặt hàng

Matcha Latte Kem Sữa / Matcha Latte Milk Foam

Đặt hàng

Hồng Trà Kem Sữa / Black Tea Milk Foam

Đặt hàng

Matcha Latte

Đặt hàng

Coconut Milk Coffe

Đặt hàng

Smoothies

Trà Dâu Tây Nhật Bản

Đặt hàng

Sinh Tố Dâu Tây

Đặt hàng

Sinh Tố Socola

Đặt hàng

Sinh Tố Xoài

Đặt hàng

Sinh Tố Đào

Đặt hàng

Sinh Tố Phô Mai Truyền Thống

Đặt hàng

Snacks

Sandwich Thịt Nguội Phô Mai

Đặt hàng

Sandwich Nóng Thịt Xông Khói

Đặt hàng

Hotdog Pho Mai Đặc Biệt

Đặt hàng

Sandwich Nóng Thịt Lợn Muối Pho Mai

Đặt hàng

Sandwich Nóng Thịt Lợn Xông Khói Pho Mai

Đặt hàng

Bánh Mỳ Nướng Phô Mai Mật Ong

Đặt hàng

Hotdog Pho Mai Đặc Biệt

Đặt hàng

Birthday Cake

SUNNY CHEESE

Đặt hàng

ORANGE BLOSSOM

Đặt hàng

OCEAN CHEESE

Đặt hàng

PEAR DELIGHT

Đặt hàng

BERRY BLISS

Đặt hàng